ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการเรียน

ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ตารางเรียน (นักเรียน นักศึกษา)

ภาคเรียนที่ 2/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


ตารางสอน (ครู)

ภาคเรียนที่ 2/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


ตารางห้องเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


สรุปรายละเอียดชั่วโมงสอน

ภาคเรียนที่ 2/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่